Podsumowanie „Warsztatów muzyczno - tanecznych" w gminie Kolno

Centrum Kultury Gminy Kolno realizowało projekt: "Warsztaty muzyczno - taneczne w gminie Kolno".

 Na jego realizacje otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku. W dniu 06 listopada 2016 r. nastąpiło zakończenie i podsumowanie projektu w Galerii Spodki w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku. Na scenie zaprezentował się „Zespół Ludowy Czerwieniacy” wraz z młodzieżą biorąca udział w projekcie.

Sylwester Nicewicz