Wernisaż wystawy fotografii w Muzeum Diecezjalnym w Łomży

       PodziękowanieWystawa

 We wtorek (01.09.2015r) w Muzeum Diecezjalnym w Łomży odbył się wernisaż wystawy  moich fotografii przyrodniczych "Świat wokół nas".

     Wydarzenie to zainaugurowało Europejski Festiwal Filmowy i Sztuk Wszelakich „Łomża Ja i Ty”. Wśród zdjęć zaprezentowanych na wernisażu przeważają ptaki, które występują głównie w północno-wschodniej Polsce. Jednym z nich jest kraska, której populację szacuje się na 34 pary, z czego 32 zamieszkuje tereny kurpiowszczyzny. Pośród pozostałych rzadkich gatunków, można podziwiać m.in. czarnego bociana, którego liczebność szacowana jest na około 2000 par lęgowych, czy nurogęś, które jak sądzę, za 10-20 lat mogą już nie występować w naturze, jeżeli nie otrzymają od nas pomocy.

 Sylwester Nicewicz