Śniadanie biznesowe w Parku Przemysłowym Łomża

 

Śniadanie biznesowe w Parku Przemysłowym Łomża

Organizator: Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży

Śniadania biznesowe to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Łomży traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju lokalnych firm.

Śniadanie biznesowe w którym uczestniczyłem 12 kwietnia 2018 r. dotyczyło między innymi wdrożenia nowych przepisów „RODO – bezpieczeństwo danych w biznesie”

Sylwester Nicewicz