Spotkanie autorskie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem

 

     Korzystając z zaproszenia Wójta Gminy Kolno, miałem przyjemność zaprezentować, jako wydawca i autor albumu pt. „Kozioł i ziemia kolneńska w Dolinie Pisy”, walory pierwszego wydania, pokazującego piękno Kozła, gminy Kolno i ziemi kolneńskiej. Są to historie, ciekawe miejsca i wydarzenia opisane obrazem zatrzymanym w kadrze aparatu fotograficznego i przelane na papier, zamknięte na 160-ciu stronach formatu A4. Na spotkaniu autorskim chcąc przybliżyć zaproszonym gościom zawartość albumu, przygotowałem film na którym są pokazane strony z albumu, ożywione filmem opowiadającym wydarzenie.

     Album pt. "Kozioł i ziemia kolneńska w Dolinie Pisy" dostępny jest też w szkolnych bibliotekach, do których został przekazany.

     Za niezwykłą promocję gminy Kolno w imieniu Wójta Gminy Kolno dziękował pan Adam Masłowski, sekretarz Gminy Kolno, ja wraz z organizatorami spotkania dziękuję wszystkim za obecność na autorskim spotkaniu.

Sylwester Nicewicz

Czerwone 10 października 2019 r.