Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem – „Wieczornica”

 

Wieczornica - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w ramach Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem.

Spotkania odbyło się w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem o godz. 19.00, 11 listopada 2019 r.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle i Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem

 © Sylwester Nicewicz