Wieczornica z Janem Pawłem II

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  W niedzielę 22 listopada o godz. 18  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwinem mogliśmy obejrzeć  montaż słowno muzyczny „Wieczornica z Janem Pawłem II” w wykonaniu zespołu Czerwieniacy i uczniów  Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.

Spektakl odbył się w ramach dofinansowania ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i otrzymał dotację w Konkursie 3/2015, w ramach projektu  „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji”.