Pierwszy bocian w Koźle

 

Pierwszy bocian w Koźle został zaobserwowany 20 marca 2020 r.

© Sylwester Nicewicz