Boże Ciało w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koźle

 

Boże Ciało to zwyczajowa nazwa katolickiej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej również Świętem Najświętszego Ciała Chrystusa. Jest to święto ruchome, odbywające się 60 dni po Wielkanocy, w czwartek po święcie Trójcy Świętej. Boże Ciało wypada pomiędzy 21 maja a 24 czerwca.

Tego dnia w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koźle, odbyła się Msza Święta oraz uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem, która przemieszczała się wokół kościoła i alejkami cmentarza parafialnego. Wierni przygotowali cztery ołtarze, gdzie ksiądz z hostią w monstrancji zatrzymywał się na odczytanie fragmentu Ewangelii i krótką modlitwę. Święto ma niezwykle podniosły charakter. Procesji towarzyszą śpiewy, dzieci sypią kwiaty na trasie, którą przemieszcza się pochód z Najświętszym Sakramentem. W procesji były niesione chorągwie i figury świętych. Kapłani zwykle mają na sobie złote szaty liturgiczne.

Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbywały się w latach 1265-1275 w Kolonii, w Niemczech. Niesiono podczas nich krzyż z Najświętszym Sakramentem. Pod koniec XV w. procesje były już powszechne w Niemczech, Anglii, Francji, w północnych Włoszech i Polsce.

Kozioł 11 czerwiec 2020 r.

Zdjęcia i opracowanie: Sylwester Nicewicz

Foto Nicewicz