Zespół Ludowy Czerwieniacy na „VIII FESTIWALU TYKOCIN KRÓLEWSKIE ŚPIEWANIE”

 

 

Zespół Ludowy Czerwieniacy wystąpił na „VIII FESTIWALU TYKOCIN KRÓLEWSKIE ŚPIEWANIE”

Zdjęcia i opracowanie: © Sylwester Nicewicz

www.foto.nicewicz.pl

Tykocin 9 sierpień 2020 r.