Zakochaj się w ziemi kolneńskiej. Zimowe plenery w Koźle nad Pisą

 Zakochaj się w ziemi kolneńskiej. Zimowe plenery w Koźle nad Pisą.

Kozioł, 25-27 grudnia 2021 r.

© Sylwester Nicewicz