„Senioriada 2022” w Borkowie, Gmina Kolno

  „Senioriada 2022” w Borkowie, Gmina Kolno.

Zdjęcia i opracowanie: © Sylwester Nicewicz

www.foto.nicewicz.pl

Borkowo, Gmina Kolno, 27 maj 2022 r.