"Zespół Ludowy Czerwieniacy" zaproszony na 18-lecie "Zespołu Raczkowiacy” z Raczek

https://photos.app.

 

"Zespół Ludowy Czerwieniacy" zaproszony na 18-lecie "Zespołu Raczkowiacy” z Raczek

Raczki 16 lipiec 2022 r.

Foto. Sylwester Nicewicz