Obchody Święta Wojska Polskiego w Kolnie

 

15 sierpnia 2022 r. w Kolnie, o godzinie 12.00 delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie na cmentarz pod pomniki Poległych pod Lemanem i Nieznanego Żołnierza.

W obchodach uczestniczył m.in. poczet sztandarowy z repliką sztandaru bojowego polskich żołnierzy wykonany w konspiracji w Kolnie, na przełomie lat 1941/1942.

W składzie pocztu sztandarowego, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 13 Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży.

Sylwester Nicewicz