Międzynarodowy Dzień Kobiet 2024 w Gminie Kolno

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2024 w Gminie Kolno.

Zabiele, hala gimnastyczna Szkoły Podstawowej, 10 marca 2024 r.

Wystąpiły zespoły:

„Zabielanki”

„Borkowiacy”

„Czerwieniacy”

Gościnnie wystąpił Michał Sawicki – śpiewający akordeonista.

© Fot. Sylwester Nicewicz  

Zabiele, 10 marzec 2024 r.